Wees een voorbeeld voor je kind

Wees een voorbeeld voor je kindEen gezonde mama worden? Dit is belangrijk !

We besteden steeds meer aandacht aan een gezonde leefstijl en we zijn ons bewuster geworden van ons eet- en beweeggedrag. Daarnaast krijgen we steeds meer inzicht in wat stress voor onze gezondheid kan betekenen. Maar wanneer begin je met aandacht schenken aan gezondheid? Het advies: zo vroeg mogelijk. Dit betekent bijvoorbeeld dat je als je in verwachting bent, je als moeder dan al de basis kan leggen voor een gezonde toekomst van je kind.

Op jonge leeftijd wordt er een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige gezondheid. Door gezond gedrag op jonge leeftijd te stimuleren, is een deel van de gezondheidsproblemen waar volwassenen mee te maken krijgen, te voorkomen.

BRAVO factoren

Als we het hebben over de BRAVO factoren, dan hebben we het over Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. Deze factoren (plus de extra factoren zoals sociaal-emotionele ontwikkeling, relaties, mondzorg, drugs), leveren een bijdrage aan een (on)gezonde leefstijl.

Als ouder is het belangrijk om, in samenwerking met school, hier aandacht aan te besteden. Maar waarom? Wat is de invloed van deze factoren op de leerprestaties van je kind?

Bewegen

Bewegen en het beoefenen van een sport heeft een positief effect op de mentale gezondheid, doordat er een toename is van de hersenfunctie en cognitie. Dit heeft als uitwerking dat kinderen beter scoren op rekenen en lezen. Daarnaast zijn kinderen die regelmatig bewegen minder afwezig tijdens de lessen en uiteraard heeft het een positief effect op de gezondheid.

Roken

Er is een relatie tussen roken en gedragsproblemen, waardoor er meer kans is op het vroegtijdig verlaten van school.

Alcohol

Diverse onderzoeken tonen aan dat jongeren die overmatig alcohol nuttigen slechtere prestaties leveren.

Voeding

Het nut van gevarieerde voeding hebben we al in vele blogs en posts besproken. Maar wat ook een essentieel punt is in relatie tot het de prestaties van kinderen op school, is aandacht schenken aan het ontbijt. Onderzoek laat zien dat ontbijten het cognitief functioneren kan beïnvloeden.

Zo zal het overslaan van het ontbijt zorgen voor een hongergevoel en dit kan samenhangen met emotionele schommelingen en gedragsproblemen. Ontbijten heeft bovendien een positieve invloed op het korte- en langetermijngeheugen.

Ook heeft het drinken van water een positief effect op het cognitief functioneren.

Wil je weten van voor voedingspatroon het beste bij jou, en dus je gezin past? Ik help je graag verder. Klik HIER. 

Wees een voorbeeld voor je kind

Ontspanning

Fysiek en mentaal herstellen doen we in onze slaap. Kinderen die goed slapen presteren beter op school.

Als ouder heb je een voorbeeldfunctie. Maar, naast het feit dat er thuis aandacht moet zijn voor gezondheid, is het ook steeds meer terug te vinden in het beleid van gemeenten, wijken en scholen. De informatie die is gebruikt voor het schrijven van deze blog is afkomstig van de Gezonde School.

Over Gezonde School

Gezonde School is een samenwerkingsverband dat scholen ondersteunt om structureel aan gezondheid te werken. Hierin werken, in opdracht van onder meer de ministeries van OCW en VWS, de volgende partijen samen: GGD GHOR Nederland en regionale GGD’en, Hartstichting, Ivoren Kruis, KWF Kankerbestrijding, Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding, Longfonds, MBO Raad, Nationale Hoorstichting, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, NOC*NSF, Pharos, PO-Raad, RIVM Centrum Gezond Leven, Rutgers, SOA Aids Nederland, Stichting School en Veiligheid, Trimbos-Instituut, VeiligheidNL, Voedingscentrum, VO-raad.

 

Bron: https://www.gezondeschool.nl/literatuurlijst-onderbouwing-gezonde-school#overlay-context=over-ons

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge